NHÂN VẬT THẦN - THÁNH MẪU QUỐC MẤU THIÊN THÀNH, THÁI DƯỜNG THÁI TRƯỞNG CÔNG CHÚA
Công chúa Thiên Thành là trưởng nữ của vua Lý Thánh Tông,chị ruột của vua Lý Nhân Tông .(khác mẹ). cc là vợ của pm Thân Cảnh Phúc.cưới năm 1066.Bà gọi cc Bình Dương vợ pm Thân Thiệu Thái.là cô ruột .dồng thời cũng là mẹ chồng bà.Công chúa Thiên Thành mất tháng 11/ 1149 ( DVSKTT ghi tháng dương lịch).CCsống thọ trên 90 tuổi qua 4 dời vua Thánh Tông(cha),Nhân Tông(em),Thần Tông(cháugọibằng cô),Anh Tông(chắt gọi bà cô)...Cuộc dời của bà trãi qua nhiều biến cố thăng trầm của thời cuộc.Gian nan,mất mát và vinh quang.

Vua cha Lý Thánh Tông mất 1072 ,em gái DộngThiên kế bà thay chị về chăm sóc cha cũng mất sau dó . sau khi em bà là vua Ly NhânTông lên ngôi không lâu..trước kia vua cha chưa lấy nguyên phi ỷ Lan( mẹ của Nhân Tông ) vua chưa có con trai nối dõi, mới có hai người con gái nên hai chị em bà dươc vua cha và hoàng hậu Thượng Dương (không có con)rất yêu quý .HH.chăm sóc hai cc chu dáo.Lịch sử ghi lại hoàng hậu rất hiền từ ,doan trang và phúc hậu .bà có họ hàng với Lý Dạo Thành.Vua Nhân Tông lên ngôi còn nhỏ mới 7 tuổi. Nguyên phi vì có lòng dố kỵ nghe lời mẹ NhânTông dã ra lệnh giam HH cùng 72 cung nữ vào lảnh cung và lên dàn thiêu chêt theo vua Thánh Tông.sự cố dó cc Thiên Thành dã chịu mất mát lớn chịu ba cái tang liên tiếp..sau6năm về nhà chồng tận miền biên ải,

-Năm 1076,1077 30 van quân.Tống sang xâm lược nuớc ta ..Vua Nhân Tông còn nhỏ .Dưới sự lảnh dạo của LyThương Kiệt lập phòng tuyến sông Như Nguyệt chống giặc..Cac tù trưởng vùng biên dảm nhiệm chặn giặc ở vùng biên giới.Thế giặc manh lại dùng kế ly gián hiểm dộc,các thủ lỉnh miền biên giớí dầu hàng giặc,các châu .vùng biên lần lược rơi vào tay giặc.riêng châu Quang lang pm Thân Cảnh
 Phúc chiến dấu rất dũng cảm ,mưu trí.ông dùng voi chiến dánh giặc quyết liệt ở ải Quyết Lý,thế giặc mạnh ,ông rút vào rừng dánh du kích, dánh tập hậu chia cắt liên lạc ,chặn lương thảotiếp viện của giặc quấy rối sau lưng dịch.Buộc chúng không dám di qua ải GiápKhẩu (Chi Lăng )mà phải di dường vòng Bắc Sơn kéo về tập kết phía nam ải Giáp Khẩu..Dể làm chậm bước tiến của giặc có thêm thời gian  cho quân ta ,cũng cố phòng tuyến sông Như Nguyệt pm Thân Cảnh Phúc lại tổ chưc kéo quân về dánh trực diện.Trong một ngàyquần nhau với giặc dánh chín trận gây cho giặc nhiều thiệt hại, ông dă anh dũng hy sinh trên quê hương của mình.Giặc Tống chiếm ,các châu biên giới.nước ta, Quảng,nguyên , Tư Lang, Tô Mậu ,Môn và Quang Lang (Lạng châu),Trước cuộc chiến,biết dược tình hình quyết liệt sắp tới cc Thiên Thânh dã dưa các con vê nơi xa chiến sự cùng vơi triều dình và thái hậu ỶLan bảo vệ vua và hoàng tử còn nhỏ cùng các con của mình dể chồng yên tâm chống giặc,, Triều dình và hoàng tộc tin tương vào sự trung thành của vợ chồng bà Dó cũng là công lao rất lớn của bà.Trước thù chung bà dã gác khúc mắc riêng về cái chết oan khúc của hh Thương Dương dể doàn kết trong hoàng tộcvà triều dình.Sau.chiến thắng ở phòng tuyến sông Như Nguyệt quân quânTống buộc phải về nước,Quân ta dánh chiếm lại Quang Lang,cc Thiên Thành về lại Dộng Giáp ở cùng các con .Nơi pm hy sinh nd dă lập dền thờ ông).Con cháu ông sau này kế tiếp làm châu mục Châu,Lạng. Dược về kinh thành học hành.cc và các con vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với triều dình.và vua Nhân Tông em bà.

Sau cuộc khang chiến chống Tống cc Thiên Thành tiếp tục dối diện với biến cố trong hoàng tộc.Vua Nhân Tông rất yêu kính bà thường về châu Lạng săn bắn cùng các con cô,chú ở dây.DVSKTT ghi lại:năm 1091 Vua về châu lạng săn bắn,Vua có con trai với người thiếp họ Thân,Thái hậu ỷ Lan không công nhận. Ông là người con rất có hiếu với mẹ không dám dón về mà bí mật cho người hầu cận dưa vàng bạc dể hai mẹ con trốn sang nước Dai Lý,dặn tìm thầy dạy giỗ chu dáo.Sau này ông không có con nối dõi.Thái Hậu khi mất trăn trối đứa con Sùng Hiền Hầu ( cùng mẹ với NhânTông ) lên nối ngôi. không công nhận con trai trưởng của ông với người thiếp họ Thân.là Lý Trí Chỉ.,Lúc vua NHân Tông mất Lý Trí Chi lúc đó trên30 tuổi định khởi nghĩa giành quyền.Dể ổn dịnh dất nước,doàn kết trong hoang tộc và triều dình. bà trở thành cầu nối cùng các con khuyên can Trí Chi dừng dộng binh dao gây dỗ mấu vì Dương Hoán dã 12 tuổi có nhiều dại lộ, Thông minh ,nghiêm cẩn,thành thực xứng dáng làm vua dã dược nuôi trong cung ở ngôi thái tử từ năm 2 tuổi, Nhờ sự dàn xếp của bà góp phần giúp .Vua Thần Tông lên ngồi an toàn ,Trước lúc mất vua Nhân Tông đã đoán dượcsự phản ứng củaTrí Chị nên đã dặn Bá Ngọc:" nên sửa sang giáo mác đề phòng việc không ngờ,chớ sai mệnh ta "và dặn ccThiên Thành và các con khuyên Lý Trí Chỉ bỏ ý định giành ngội để tránh binh đao.Vài tháng sau khi lên ngôi vua Thần Tông về Na Ngạn (Lục Ngạn Hà Bắc nơi các pm họ Thân cai quản ) xem các cung nữ lên dàn thiêu chết theo Dại Hành mà không gặp trở ngại gì

Tiếc rằng vua Thần Tông mất năm 23 tuổi,, này.thái tử Thiên Tộ lên ngôi là Vua Anh Tông mới 2 tuổi ,triều dình lại có biến dộng về lạm quyền của Dỗ Anh Vũ,,việc tư thông của Thái hậu,,,,LýTríChi lại kéo về khởi nghĩa.Lần này các tù trưởng biên giới theo rất nhiều .Lúc này ccThiên Thành dã trên dưới 90 tuổi,bà chỉ khuyên các con không tham gia và làm dúng chức phậncủa mình với triều dình ,Sau này cuộc khởi nghĩa thất bại .Lý Trí Chi chạy về châu Lạng bị Tô Hiến Thành bắt giao cho Dỗ anh Vũ giải về kinh chiụ tội.Có diều là khi lập căn cứ khởi nghĩa ở vùng Thái Nguyên,Bắc Cạn nhưng,lúc thất bại ông chạy về Châu Lạng nơi có cô là ccThiên Thành.. Lịch sử không ghi lại ông có gặp lại cc hay không.?Nhưng có thể ông biết không thể tránh tội và muốn quay về gặp cô lần cuối nhận tội với cô vì không nghe lời cô dẻ trở thành kẻ phản nghịch với triều dình,

Do sự trung thành với triều dình.,Sau này cháu của ccThiên Thành là An Trung Hầu họ Thân dược Vua Lý Anh Tông gả cc Thụy Thiên (con Vua Thần Tông năm 1149).Chắt của cc là Hoài Trung Hầu hộ Thần được vua Anh Tông  tiếp tụcgả con gái của mình là cc Yiên Hòa năm 1167,Trong DVSKTT GHI.Công chúa Thiên Thành mất mùa đông tháng 11năm 1149 tính theo dương lịch(Mùa hạ tháng 6 ccThụy Thiên về châu lạng tính theo dương lịch),Sau khi cc mất bà dươc tôn thánh mẫu,quốc mẫu ThiênThành ,Thời Lý có thái hậu ỷ Lan cũng dược phong là Quốc Mẫu.Thời Trần cũng có ccThiênThành vợ của Trần Hưng Dạo cũng dược phong là Quốc Mẫu và bàTrần thị Dung vợ Lý Huệ Tông sau là vợ Trần Thủ Dộ có công với nhà Trần bảo vệ hoàng tộc trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên cũng dược phong là Quốc mẫu.Cuộc dời và công lao ,dức dộ của cc Thiên Thành xứng dáng Với danh hiệu Quốc Mẫu dã dược nd và con cháu thờ phụng trong dền Hả.,Ngày giỗ mẫu tại dền Hả 29/10 hàng năm rất có thể là ngày mất dúng vào mùa dông tháng 11/1149 mà DVSKTT dã ghi chép.làm ngày giỗ Thần củacác pm họ Thân va các cc nhà Lý.

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ngày30/5 /2013

THÂN THỊ PHI ÁNH 

Quay lại Trang chủ In ấn
» Lễ Truy Điệu- Cầu Siêu GS Phan Huy Lê (09-08-2018)
» Lễ phát thưởng Khuyến học Họ Thân T.T.Huế năm 2017 (09-08-2018)
» Lễ phát thưởng khuyến học Họ Thân Thừa Thiên Huế, năm 2018 (09-03-2018)
» Tìm người thân (01-07-2017)
» Thơ : Tự Hào Thân Tộc (01-05-2017)
» Tâm thư (04-11-2016)
» Thông báo mời Hiệp tế phái họ Thân Cửa Sỹ 2016 (02-29-2016)
» Thông báo mời Hiệp tế phái họ Thân Cửa Sỹ 2016 (02-29-2016)
» Thư cám ơn (10-21-2015)
» Thư mời Lễ Hiệp Tế tộc Thân T.T.Huế 2015 (07-10-2015)
» THÔNG BÁO VỀ ĐẠI LỄ HIỆP TẾ 2015 (Ất Mùi) CỦA HỌ THÂN THỪA THIÊN HUẾ (04-09-2015)
» “Phái Thân Văn ký sự” (Họ Thân Thừa Thiên Huế) (11-01-2014)
» ĐƯỜNG PHỐ HUẾ MANG TÊN HAI VỊ HỌ THÂN (08-15-2014)
» VỀ NGÀI THÂN NGỌC QUYẾT THỜI HẬU LÊ (08-15-2014)
» THƯ KÊU GOI ỦNG HỘ KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐẠI LỄ HIỆP TẾ HỌ THÂN THỪA THIÊN HUẾ NĂM ÁT MÙI (2015) (08-15-2014)
» Biên bản họp HĐTT Thừa Thiên Huế (03-23-2014)
» Thư mời họp mặt đầu xuân 2014 (03-23-2014)
» Lời chúc Tết của Bà Thân Thị Nam Cẩm (03-15-2014)
» THƯ NGÕ CỦA ÔNG THÂN TRỌNG NINH (01-28-2014)
» Thư chúc Tết Giáp Ngọ 2014 (01-28-2014)
 
Thông báo nội bộ
CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM "1000 NĂM HỌ THÂN" TẠI BẮC GIANG
Nhân ngày giỗ tổ họ Thân hằng năm (29/10 â.l.), năm nay, 2010, tại Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, phối hợp UBND huyện Lục Ngạn và Hội đồng Thân tộc Việt Nam đứng ra tổ chức Lễ kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại tỉnh nhà. ... chi tiết
Thông báo số 3 (Tin mới)
Kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội ... chi tiết
Lễ kỷ niệm
Kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội ... chi tiết
Lễ kỷ niệm “1000 năm họ Thân”
... chi tiết
Hội đồng Thân tộc Hà Nội - 2010
... chi tiết
Liên hệ
Đóng góp / Phản hồi
Hội thảo dòng họ Thân
Hoạt động của dòng họ
Họ Thân với đất nước
Thông báo
Tổng truy cập: 395600
Đang xem: 1
 
 
 
 
 
 
 

© 2004 Họ Thân Việt Nam
Sáng lập: Nhà Giáo Ưu Tú  THÂN TRỌNG NINH
Chủ nhiệm: Ông THÂN THÊM / Điện thoại: +84 913425131 / Email: thanthem@gmail.com
Website: www.hothan.org                                                                    Click vào đây để QUẢN TRỊ NỘI DUNG