Biên bản họp HĐTT Thừa Thiên Huế
Hôm nay, ngày 06/02/2014 vào hồi 8giờ 30, tại nhà thờ Họ Thân An Lỗ, Hội đồng TT T.T.Huế đã tổ chức họp thường kỳ phiên đầu năm 2014 với các nội dung chính:

  HỘI ĐỒNG THÂN TỘC VN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐ THÂN TỘC THỪA THIÊN HUẾ         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                         ********
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÂN TỘC  T.T.HUẾ
Phiên thường kỳ đầu năm 2014
Hôm nay, ngày 06/02/2014  vào hồi  8giờ 30,   tại nhà thờ Họ Thân An Lỗ, Hội đồng TT T.T.Huế đã tổ chức họp thường kỳ phiên đầu năm 2014 với  các nội dung chính:
1.    Tổng kết hoạt động của HĐ trong  năm 2013 và  Phương hướng nhiệm vụ  năm 2014.
2.   Thảo luận và bàn biện pháp thực hiện các nhiệm vụ : khuyến học, hiệp tế 2015.
Thành phần tham dự :
-         Khách mời đại diện Họ và các phái: Bác Dây, Bác Cháu, Bác Cà, Chú Tịnh.
-         HĐTT : Ông Thân Nguyên Hữu , Ông Thêm, Ông Xê, , Ông Bưởi, Ông Giáo, Ông Hạp, Ông Hoài, Ông Bình,
-         Chủ toạ :  Ông Thân nguyên Hữu  .
-         Thư Ký :  Ông Thân Thêm
NỘI DUNG BUỔI HỌP:
A.              Chủ tịch báo cáo
I/ Những việc đã thực hiện được:
Về thành phần dự họp tuy chỉ đạt  08/19 thành viên nhưng xét đại diện các chi phái thì chỉ thiếu Thủy Biều. Chúng ta có thể họp .
Căn cứ nhiệm vụ của HĐ đã được đề ra trong phiên họp đầu năm . Năm 2013  HĐ đã có nhiều hoạt động sôi nổi đáng ghi nhận :
1/ Đánh giá chung:
-         Tổ chức tiết lễ  chạp giổ thật chu đáo , trang nghiêm. Thường có sự tham dự của đại diện Họ và các chi phái bạn thể hiện tinh thần đoàn kết thắm thiết họ tộc.
-         Có sự hổ trợ, chung sức khi cần trong các lễ lớn, đám tang hoặc thăm viếng ốm đau.
-         Tích cực tham gia đóng góp các quỹ như Khuyến Học, Sinh hoạt HĐ, thường niên
  2/ Công tác khuyến học :
-         Nhìn chung duy trì các hoạt động Khuyến học đầy đủ,.
-         Công tác vận động ủng hộ quỹ có kết quả tuy chưa nhiều.
-         Tham gia họp Hội nghị khuyến  học 3 lần, (Xã, huyện, Tỉnh). nhận “Giấy Công Nhận dòng họ khuyến học” của Hội khuyến học tỉnh cấp.
-         Phát thưởng Học Bỏng Thân Trọng Quang cho gần 100 cháu Cấp I,II, III  thuộc các phái Nguyệt Biều, Cư Chánh, An Lỗ.
-         Phát thưởng cho 05 cháu thi đậu vào trường Đại Học Công Lập (chính quy).
         3/ Tổ chức sinh hoạt hội họp: 
-         Thường trực HĐ họp 5 phiên. Họp định kỳ toàn thể HĐ  2 phiên , giải quyết nhiều vấn đề quan trọng kết quả rất tốt .
-         Trồng cây lưu niệm tại Tổ đường Họ Thân VN : 2 cây Sứ trắng, 1 nhánh sứ đỏ, 5 cây Nguyệt quế, 2 cây mưng. Chi phí chuyến đi 14.095.000đ ( trong đó Cô Nam Cẩm ủng hộ 5 triệu, chú Hải 2 triệu. Như vậy còn thiếu 7.095.000đ)
-         Giao lưu dự lễ giỗ Thượng Thủy Tổ họ Phạm tại Kim Long và khánh thành nhà thờ họ Phan Thừa Thiên Huế tại 32A Thiên Thai, Huế (2 lẵng hoa)
-         Chi phí thăm viếng ốm đau, điếu tang , Giỗ chạp, Giao lưu trong năm :4.550.000đ
4/ Hoạt động của tuổi trẻ thân tộc (TTTT):
Thời gian qua TTTT đã có một số hoạt động tương đối tốt, đặc biệt  tổ chức thành công “Đêm Hội Trăng Rằm “ 2013 rất ý nghĩa. Đề Nghị TTTT cần phát huy hơn nữa để có nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian tới.
II.  Các công việc chưa thực hiện được :
-         Thống kê dân số : mới làm xong được 3 đơn vị : Dương Xuân, Thạc Lại và Thân Ngọc An Lỗ. Đề Nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện xong trong năm nay.
-         Vận động ủng hộ quỹ khuyến học chưa thực hiện được.
-         Thu tiền niên liễm các thành viên HĐTT, tiền các chi phái đóng góp cho Khuyến học chưa đầy đủ.
III.  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014 .
1/ Tiếp tục thực hiện các công việc chưa làm được trong năm 2013.
2/ Thành lập ban biên tập “Kỷ yếu Họ Thân T.T. Huế”  theo danh sách đề cử và bổ sung thêm các cháu TTTT .
3/ Thực hiện khuôn dấu của HĐTT .
4/ Một số công việc chuẩn bị cho Hiệp tế 2015:
-         Chuẩn bị giới thiệu người để thành lập ban vận động Hiệp Tế, mỗi chi phái 1 đến 2 người. Bầu ban Tổ chức Hiệp tế vào dịp lễ Đông Chí 22/12/2014.
-         Các chi phái thống kê danh sách những người quá cố từ 2009 đến nay, và bổ sung những người trước đây chưa đưa vào. Nộp cho ban tổ chức trong tháng 1/2015.
-         Các chi phái báo cáo cho ban tổ chức ước tính số lượng con cháu ngoại (tính đến cháu cố)sẽ về dự lễ hiệp tế năm 2015. Nộp cho ban tổ chức trong tháng 1/2015.
-          Kinh phí đã chi cho hiệp tế năm 2009 là hơn 180 triệu, dự kiến kinh phí cho hiệp tế 2015 khoảng 250 triệu.
-          Tại An Lỗ, đóng góp mỗi dân đinh là 400.000đ, chia làm 3 đợt thu từ nay đến tháng giêng Ất Mùi (2015).
-         Các chi phái ở Huế, tùy điều kiện mỗi nơi đề nghị Vận động con cháu Nội đóng góp cho quỹ hiệp tế.
B.    THẢO LUẬN
1/Thời gian qua  hoạt động của HĐ đạt được kết quả khả quan nhờ vào sự hài hòa đoàn kết giữa các nhánh phái .
2/ Đề nghị khi có việc lớn , các nhánh phái mạnh dạn nêu lên những khó khăn cần hổ trợ để Họ và các chi phái khác cùng chung tay góp sức  trong các việc tế lễ , tạo nên mối quan hệ gắn bó trong dòng tộc. Lễ tảo mộ là dịp tốt để  mời các chi phái khác tham dự.
3/ Hiện nay có 3 đơn vị chưa nhận được Học bổng Thân Trọng Quang: Dương Xuân, Thạc Lại, Thanh Tiên. Đề nghị năm 2014 chúng ta thực hiện phát học bổng cho các cháu 3 đơn vị này trên tinh thần kinh phí huy động nội tại , của ít lòng  nhiều, quyết tâm động viên các cháu đạt các tiêu chuẩn như sau:
            +HS Cấp I -> cấp III : Đạt các giải học sinh giỏi cấp huyện, TP trở lên.
+HS cấp II : đạt loại giỏi cuối năm.
+ HS cấp III: đạt tiên tiến trở lên.
4/ Cố gắng vận động thực hiện phương án mượn tiền các cá nhân trong dòng tộc gom góp được 100.000.000đ để làm vốn gửi Ngân hàng lấy lãi làm chi phí .
C.    KẾT LUẬN
Hội nghị nhất trí cố gắng thực hiện ngoài 4 nhiệm vụ chính trong phương hướng đã đề ra,  bổ sung 2 nhiệm vụ ở mục 3 và mục 4 phần thảo luận thành ra có 6 nhiệm vụ kế hoạch hoạt động của HĐ trong năm 2014.
Đề nghị các thành viên dự họp về phổ biến nội dung này cho bà con trong chi phái mình được biết và tạo điều kiện giúp đở hội đồng hoàn thành được các nhiệm vụ đề ra.
Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 45  cùng ngày.
IMG            Thư ký                                                       Chủ Tọa
 
 
 
       THÂN THÊM                                       THÂN NGUYÊN HỮU
Quay lại Trang chủ In ấn
» Đám tang cụ Thân Trọng Ninh (02-28-2021)
» kỷ niệm 1010 năm họ Thân Việt Nam (12-28-2020)
» TIN BUỒN: Cụ THÂN TRỌNG NINH từ trần (12-26-2018)
» Lễ Truy Điệu- Cầu Siêu GS Phan Huy Lê (09-08-2018)
» Tìm người thân (01-07-2017)
» Thơ : Tự Hào Thân Tộc (01-05-2017)
» Tâm thư (04-11-2016)
» Thông báo mời Hiệp tế phái họ Thân Cửa Sỹ 2016 (02-29-2016)
» Thông báo mời Hiệp tế phái họ Thân Cửa Sỹ 2016 (02-29-2016)
» Thư cám ơn (10-21-2015)
» Thư mời Lễ Hiệp Tế tộc Thân T.T.Huế 2015 (07-10-2015)
» THÔNG BÁO VỀ ĐẠI LỄ HIỆP TẾ 2015 (Ất Mùi) CỦA HỌ THÂN THỪA THIÊN HUẾ (04-09-2015)
» “Phái Thân Văn ký sự” (Họ Thân Thừa Thiên Huế) (11-01-2014)
» ĐƯỜNG PHỐ HUẾ MANG TÊN HAI VỊ HỌ THÂN (08-15-2014)
» VỀ NGÀI THÂN NGỌC QUYẾT THỜI HẬU LÊ (08-15-2014)
» THƯ KÊU GOI ỦNG HỘ KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐẠI LỄ HIỆP TẾ HỌ THÂN THỪA THIÊN HUẾ NĂM ÁT MÙI (2015) (08-15-2014)
» Thư mời họp mặt đầu xuân 2014 (03-23-2014)
» Lời chúc Tết của Bà Thân Thị Nam Cẩm (03-15-2014)
» THƯ NGÕ CỦA ÔNG THÂN TRỌNG NINH (01-28-2014)
» Thư chúc Tết Giáp Ngọ 2014 (01-28-2014)
 
Thông báo nội bộ
CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM "1000 NĂM HỌ THÂN" TẠI BẮC GIANG
Nhân ngày giỗ tổ họ Thân hằng năm (29/10 â.l.), năm nay, 2010, tại Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, phối hợp UBND huyện Lục Ngạn và Hội đồng Thân tộc Việt Nam đứng ra tổ chức Lễ kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại tỉnh nhà. ... chi tiết
Thông báo số 3 (Tin mới)
Kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội ... chi tiết
Lễ kỷ niệm
Kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội ... chi tiết
Lễ kỷ niệm “1000 năm họ Thân”
... chi tiết
Hội đồng Thân tộc Hà Nội - 2010
... chi tiết
Liên hệ
Đóng góp / Phản hồi
Hội thảo dòng họ Thân
Hoạt động của dòng họ
Họ Thân với đất nước
Thông báo
Tổng truy cập: 613662
Đang xem: 1
 
 
 
 
 
 
 

© 2004 Họ Thân Việt Nam
Sáng lập:  Nhà Giáo Ưu Tú THÂN TRỌNG NINH

Chủ nhiệm: Ông Thân Đức Mạnh  / Điện thoại/ zalo  : +84 913 025 122   -  Email : contact@hothan.org
Website: www.hothan.org                                                                    Click vào đây để QUẢN TRỊ NỘI DUNG