Đi tìm cội nguồn (p2)

Danh sách họ Thân Vĩnh. Tính từ đời ông Nội: Nguyên quán tại Thạch Thang, Điện Bàn, Đà Nẵng.

1) Ông bà nội:
1. THÂN VĨNH TRÀ: sinh ? tạ thế: 16.3.1945 tại Ma Nương, tỉnh Ninh Thuận.
2. LÊ THỊ MIỄU: sinh ? tạ thế: 27.5.1946 tại Hoàng Diệu, TP. Đà Lạt.

2) Cha mẹ:
1. THÂN VĨNH LỤC: sinh 1914 tạ thế: 9.4.1985 (20.2 âm lịch).
2. LÊ THỊ TUYẾT: sinh 1918 tạ thế: 2.12.1991.

3) Chú: THÂN VĨNH CAN

4) Con và cháu chắt:
1. THÂN THỊ NHƠN: Trưởng nữ, sinh năm 1939. Chồng TRẦN VIỆT HỒNG.
2. THÂN THỊ HOÀNG, sinh năm 1940. Chồng VÕ VĂN MỪNG.
3. THÂN VĨNH SƠN, Trưởng nam, sinh năm 1943. Vợ VÕ THỊ HỒNG DIỆP, sinh năm 1945.

* THÂN VĨNH BẢO TOÀN, Trưởng nam, sinh năm 1966. Vợ TRẦN THỊ MỸ SƯƠNG.
+ AMY THÂN
+ EDY THÂN

* THÂN VĨNH BẢO QUỐC, sinh năm 1967. Vợ PHẠM THỊ THÙY CHUNG, sinh năm 1967.
+ THÂN THÙY BẢO TRÂN, sinh năm 1993.
+ THÂN VĨNH BẢO HOÀN, sinh năm 2000.
+ THÂN VĨNH BẢO LONG, sinh năm 2000.

* THÂN THỊ HUYỀN CHÂU, sinh năm 1969. Chồng BÙI ANH DŨNG
* THÂN THỊ HỒNG NGỌC, sinh năm 1971. Chồng TRẦN ANH DŨNG.
* THÂN VĨNH TRƯỜNG GIANG. Vợ VÕ THỊ TRANG ĐÀI.
+ THÂN VĨNH TRI TÂM, sinh năm 2000.

* THÂN VĨNH TRƯỜNG SAN, sinh năm 1974, sống ở Sài Gòn.
* THÂN VĨNH TRƯỜNG PHONG, sinh năm 1980, sống ở Sài Gòn.
* THÂN VĨNH PHÚ, sinh năm 1985, sống ở Sài Gòn

4. THÂN VĨNH KHANH, sinh năm 1945. Vợ HOÀNG THI YẾN.

* THÂN VIỆT KHA, sinh năm 1982
* THÂN THỊ KHÁNH YÊN, sinh năm 1984

5. THÂN THỊ MAI, sinh năm 1947. Chồng NGUYỄN VĂN LÔ
6. THÂN VĨNH VÂN, sinh năm 1947, tạ thế năm 1957.
7. THÂN VĨNH HÙNG, sinh năm 1950. Vợ TOÁN THỊ THỌ.

* THÂN VĨNH SANG, sinh năm 1972. Vợ NGUYỄN THỊ ĐÔNG.

8. THÂN VĨNH TRUNG, sinh năm 1952. Vợ PHAN THỊ PHƯƠNG.

* THÂN THỊ NHƯ LIÊN, sinh năm 1982
* THÂN THỊ NHƯ LOAN, sinh năm 1985.
* THÂN VĨNH NAM, sinh năm 1990.
* THÂN THỊ NGỌC ANH, sinh năm 1994.

9. THÂN THỊ THANH, sinh năm 1954.
10.THÂN THỊ THẢO, sinh năm 1955.
11.THÂN VĨNH TUẤN, sinh năm 1958. Vợ NGUYỄN THỊ THU TRANG.

* THÂN VĨNH GIANG LÂM, sinh năm 1988.
* THÂN VĨNH TUẤN ANH, sinh năm 1993.

12.THÂN THỊ THU
13.THÂN VĨNH LONG, sinh năm 1964. Vợ NGUYỄN THỊ HIỆP.

* THÂN MỸ LINH, sinh năm 1993.

14.THÂN VĨNH LÂN, sinh năm 1965. Vợ NGUYỄN THỊ MIỀN.

* THÂN HOÀNG LINH, sinh năm 1993.
* THÂN THÚY MỸ, sinh năm 1996.

DANH SÁCH HỌ THÂN VĨNH
Được lập ngày 27.8.2009 (ngày 8.7 năm Kỷ Sửu)

Bài viết khác

Đi tìm cội nguồn (p1)

Nghe nói họ Thân ở Huế tổ chức đại lễ Hiệp tế vào tháng 8 năm 2009, ông Thân Vĩnh Sơn, kiều bào Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ có kế hoạch về nước để gặp gỡ bà con họ Thân qua đó tìm được cội nguồn nhánh Thân Vĩnh của mình. Ông Sơn mang họ Thân nhưng không biết rõ nguồn gốc của họ mình là ở đâu.