Danh nhân

Thân Thừa Quý
Thân Thừa Quý 10-26-2023

Thân Thừa Quý (966-1029)

Thân Thiệu Thái
Thân Thiệu Thái 10-26-2023

Thân Thiệu Thái (996-1066)  

Thân Cảnh Phúc
Thân Cảnh Phúc 10-26-2023

Thân Cảnh Phúc (chữ Hán: 申景福, 1030 - 1077)

Thân nhân Trung
Thân nhân Trung 10-26-2023

Thân Nhân Trung (chữ Hán: 申仁忠, sống vào thế kỷ 15), tự Hậu Phủ 

Thân Công Tài
Thân Công Tài 11-03-2023

Hán quận công Thân Công Tài (1620-1683)

Thân Cảnh Vân
Thân Cảnh Vân 11-03-2023

Thân Cảnh Vân sinh năm Qúy Mùi (1463)

Thân Khuê
Thân Khuê 11-04-2023

Thân Khuê: Sinh năm Kỷ Tỵ (1593)

Thân Văn Quyền
Thân Văn Quyền 11-08-2023

THÂN VĂN QUYỀN (1771-1836)

Thân Văn Nhiếp
Thân Văn Nhiếp 11-08-2023

Thân Văn Nhiếp (申文㦪, 1804 - 1872), tự Ngưng Chi (凝芝), hiệu Lỗ Đình (魯亭), là một quan đại thần triều Nguyễn.

Thân Trọng Huề
Thân Trọng Huề 11-08-2023

Thân Trọng Huề (申仲𢤮, 1869-1925), tự là Tư Trung