Lịch sử Thân Tộc

Nguồn gốc Họ Thân

Thân (Hán  tự là 申姓) là một họ của người Á Đông. Họ Thân có ở Việt Nam, Trung Quốc và Triều Tiên (Hangul: 신, Hanja: 申, Romaja quốc ngữ: Sin). Đây là họ phổ biến thứ 13 ở Triều Tiên. Họ này đứng thứ 298 trong danh sách Bách gia tính.

Nguồn gốc

Họ Thân ở Việt Nam có thể có một hay nhiều nguồn gốc, nhưng một trong những nguồn gốc của họ Thân ở Việt Nam mà được nhiều nhà sử học xác nhận là: họ Thân Việt Nam xuất phát từ dòng họ Giáp (甲姓) của dân tộc Tày (một dân tộc thiểu số ở Việt Nam và Trung Quốc), nhiều đời làm thủ lĩnh vùng động Giáp thuộc châu Lạng tức châu Quang Lang (hay châu Ôn, Lạng Sơn), vùng biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc (ngày nay thuộc Lạng Sơn Việt Nam). Các tù trưởng họ Giáp, ở động Giáp ngay từ thời vua Lý Thái Tổ đã liên kết với triều đình nhà Lý bằng các mối quan hệ gia tộc, thường được lấy công chúa nhà Lý. Các tù trưởng động Giáp-phò mã nhà Lý này cũng ra sức giúp dật, phò tá nhà Lý, tạo nên một vùng biên cương ổn định phía bắc giáp nhà Tống. Giáp Thừa Quý thời đứng đầu động Giáp, là phò mã của vua Lý Thái Tổ, được vua Lý đổi họ sang họ Thân bằng việc ban thêm cho một nét chữ vào chữ Giáp (甲), tên họ, để trở thành chữ Thân (申). Từ đó, dân động Giáp phần nhiều mang họ Thân để ghi ơn vua, đây có thể được xem là một trong những nguồn gốc của họ Thân ở Lạng Sơn và Bắc Giang (nơi khởi phát chính của họ Thân ở Việt Nam).

Những người họ Thân nổi bật

* Thân Thừa Quý, tù trưởng động Giáp, phò mã nhà Lý, người được cho là mang họ Thân đầu tiên.
* Thân Thiệu Thái, tù trưởng động Giáp châu Quang Lang, phò mã nhà Lý, con trai của Thân Thừa Quý.
* Thân Cảnh Phúc 申景福, tù trưởng động Giáp châu Quang Lang, phò mã nhà Lý, tướng nhà Lý chống Tống xâm lược, con trai của Thân Thiệu Thái.
* Thân Nhân Trung 申仁忠, tiến sĩ nho học năm 1469, người soạn thảo ra văn bia tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam (bản tuyên ngôn về giáo dục Việt Nam), nhà thơ phó soái Tao đàn Nhị thập bát Tú của vua Lê Thánh Tông, quan nhà Hậu Lê thời vua Lê Thánh Tông.
* Thân Nhân Tín 申仁信, tiến sĩ nho học năm 1490, con của Thân Nhân Trung.
* Thân Tông Vũ 申宗武 hay Thân Nhân Vũ, tiến sĩ nho học năm 1481, con của Thân Nhân Trung.
* Thân Cảnh Vân 申景雲, Thám hoa năm 1487, con trai Thân Nhân Tín.
* Thân Khuê 申奎, tiến sĩ năm 1628.
* Thân Toàn 申璿, tiến sĩ năm 1652, con trai Thân Khuê.
* Thân Văn Nhiếp, quan nhà Nguyễn thời Tự Đức, làm Bố chính Quảng Nam, một trong những quan lại chủ chốt chống Pháp tại Đà Nẵng năm 1858, cuối đời là Tổng đốc Bình Phú.
* Thân Trọng Huề, con Thân Văn Nhiếp, Thượng thư bộ Học rồi bộ Binh triều Nguyễn thời Pháp thuộc.

Theo http://vi.wikipedia.org