Kỹ niệm "1000 năm họ Thân"

Kỹ niệm "1000 năm họ Thân"
Kỹ niệm "1000 năm họ Thân"
Kỹ niệm "1000 năm họ Thân"
Kỹ niệm "1000 năm họ Thân"
Kỹ niệm "1000 năm họ Thân"
Kỹ niệm "1000 năm họ Thân"
Kỹ niệm "1000 năm họ Thân"
Kỹ niệm "1000 năm họ Thân"
Kỹ niệm "1000 năm họ Thân"
Kỹ niệm "1000 năm họ Thân"
Phát biểu của GS. Đinh Xuân Lâm - Phó Chủ tịch hội KHLS Việt Nam
Phát biểu của GS. Đinh Xuân Lâm - Phó Chủ tịch hội KHLS Việt Nam
Đại biểu tham dự lễ kỹ niệm
Đại biểu tham dự lễ kỹ niệm
Đại diện Tuổi trẻ họ Thân toàn quốc
Đại diện Tuổi trẻ họ Thân toàn quốc
Con dâu họ Thân bà Yvette Thân Trọng ở Pháp về dự
Con dâu họ Thân bà Yvette Thân Trọng ở Pháp về dự
Hội trường lễ kỹ niệm tại Bắc Giang
Hội trường lễ kỹ niệm tại Bắc Giang
Chương trình ca nhạc lễ kỹ niệm tại Bắc Giang
Chương trình ca nhạc lễ kỹ niệm tại Bắc Giang
Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang
Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang
Phát biểu của ông Thân Văn Mưu - Chủ tịch Hội đồng Thân tộc
Phát biểu của ông Thân Văn Mưu - Chủ tịch Hội đồng Thân tộc
Hỗ trợ quỹ vì người nghèo và xây nhà tình nghĩa
Hỗ trợ quỹ vì người nghèo và xây nhà tình nghĩa