Tin tức

Thông Báo của Hội Đồng Thân Tộc Việt Nam Về việc Đại Hội Họ Thân lần thứ 3 nhiệm kỳ 2023-2027
Thông Báo của Hội Đồng Thân Tộc Việt Nam Về việc Đại Hội Họ Thân lần thứ 3 nhiệm kỳ 2023-2027 10-30-2023

Thông Báo của Hội Đồng Thân Tộc Việt Nam Về việc Đại Hội Họ Thân lần thứ 3 nhiệm kỳ 2023-2027

Họ Thân - một nguồn sông tỏa trăm nhánh
Họ Thân - một nguồn sông tỏa trăm nhánh 10-26-2023

Họ Thân là một dòng tộc đặc biệt trong các dòng tộc của Việt Nam. Vùng Lạng Châu xưa, nay là vùng tỉnh Bắc Giang và nam Lạng Sơn được coi là cái nôi của dòng họ Thân...

Lễ  kỷ niệm 1010 năm họ Thân Việt Nam
Lễ kỷ niệm 1010 năm họ Thân Việt Nam 10-26-2023

Thông tin về lễ kỷ niệm 1010 năm họ Thân VN tại Nhà thờ tổ ở Bắc Giang ngày 13/12/2020

Chuyện về 'ái nữ' của hoàng đế Minh Mạng và Phò Mã Thân Văn Di
Chuyện về 'ái nữ' của hoàng đế Minh Mạng và Phò Mã Thân Văn Di 11-24-2023

Thân Trọng Di (hay Thân Văn Di, tự Như Phủ) (1825-1885) 

Giáo sư Thân Đức Hiền: Kiên trì trên con đường khoa học
Giáo sư Thân Đức Hiền: Kiên trì trên con đường khoa học 11-24-2023

Giáo sư Thân Đức Hiền: Kiên trì trên con đường khoa học