Lễ kỷ niệm “1000 năm họ Thân”

THÔNG BÁO SỐ 1
(Nội bộ)

Họ Thân là một trong “trăm họ” của nứoc Việt Nam, bắt nguồn từ năm 1010. Đến năm 2010 tròn 1000 năm tuổi. Ngày nay con cháu dòng họ có mặt khắp mọi miền đất nước và trên thế giới.
Năm 2010 (Canh Dần), trong khuôn khổ của năm đại lễ “1000 năm Thăng Long – Hà Nội”. Họ Thân ta có kê hoạch tổ chức lễ kỷ niệm “1000 năm Họ Thân” mang tính toàn quốc.

1. Thời gian và địa điểm tổ chức
Thời gian: Sáng thứ 6, ngày 3 tháng 12 năm 2010 (nhằm ngày 28/10 Canh Dần).
Nơi tổ chức: Nhà Thái học, Văn miếu Quốc tử giám – Hà Nội.

2. Ban tổ chức
Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp với Hội đồng Thân tộc Việt Nam cùng đứng ra tổ chức lễ kỷ niệm.
Kinh phí dự kiến khoảng 75 triệu đồng do Hội đồng họ Thân Thừa Thiên Huế đài thọ.

3. Dự kiến chương trình lễ
Từ 8h – 11h ngày 3 tháng 12 năm 2010.
- Đọc diễn văn khai mạc: GS. Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam.
- Phát biểu của một số nhà sử học và khách mời về lịch sử và truyền thống Họ Thân.
- Lời cảm ơn của đại diện dòng họ.

4. Dự kiến khách mời dự lễ kỷ niệm (khoảng 100 người)
- Đại diện các cơ quan Trung ương, tỉnh Bắc Giang, thành phố Hà Nội.
- Đại diện Hội đồng Thân tộc các địa phương trong và ngoài nước.
- Một số nhà sử học.
- Giới truyền thông, báo chí...

Giấy mời do GS. Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam ký.

Huế, ngày 16 tháng 3 năm 2010
TM Ban tổ chức lế kỷ niệm
Thân Trọng Ninh
Phó Trưởng Ban thường trực