Đồng chí Thân Văn Thuần được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên

Chiều ngày 31/12/2020, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 18 để tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Quý Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện và các đại biểu HĐND; lãnh đạo UBMTTQ huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Việt Yên, Bắc Giang đã nghe Nghị quyết của Tỉnh ủy về kiện toàn nhân sự; tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Nhân sự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương, được Ban Thường vụ Huyện ủy giới thiệu và Chủ tịch UBND huyện trình ứng cử để bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện là đồng chí Thân Văn Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Kết quả, với số phiếu tín nhiệm 100% đại biểu HĐND huyện có mặt tại kỳ họp nhất trí bầu đồng chí Thân Văn Thuần giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Thân Văn Thuần, sinh ngày 13/9/1973; dân tộc Kinh; quê quán xã Hồng Thái, huyện Việt yên, tỉnh Bắc Giang; chức vụ hiện nay Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Nông nghiệp; trình độ lý luận Cao cấp. Đồng chí được kết nạp vào Đảng ngày 25/3/1997. Quá trình công tác: Từ tháng 6/1997 đến tháng 9/2000 cán bộ Tỉnh đoàn Bắc Giang; từ tháng 10/2000 đến 2/2002 Phó Ban phụ trách Ban Phong trào Tỉnh đoàn Bắc Giang; từ tháng 3/2002 đến tháng 10/2003, Phó Bí thư Huyện đoàn Việt Yên; từ tháng 11/2003 đến tháng 9/2004, Quyền Bí thư Huyện đoàn Việt Yên; từ tháng 10/2004 đến tháng 7/2010, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Việt Yên; từ tháng 8/2010 đến tháng 11/2010 Huyện ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy; từ tháng 12/2010 đến tháng 4/2014 Huyện ủy viên, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Việt Yên; từ tháng 4/2014 đến tháng 5/2015 Huyện ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; từ tháng 5/2015 đến tháng 11/2018 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; từ tháng 12/2018 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

Thay mặt Huyện ủy-HĐND-UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Thân Văn Thuần.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Thân Văn Thuần đã cảm ơn sự tín nhiệm của Tỉnh ủy, của Huyện ủy và của các đại biểu HĐND huyện đã giới thiệu và bầu đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện. Với cương vị mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng, khiêm tốn học hỏi, làm tốt công tác tham mưu, giúp việc trên cương vị mới, lĩnh vực mới được phân công; luôn đoàn kết, thống nhất để cùng với HU-HĐND-UBND-MTTQ và các đoàn thể lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát kinh tế-xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra