Tin tức

Thông báo số 3 (Tin mới)
Thông báo số 3 (Tin mới) 05-04-2021

Kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội

Lễ kỷ niệm
Lễ kỷ niệm 05-04-2021

Kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội

Lễ kỷ niệm “1000 năm họ Thân”
Lễ kỷ niệm “1000 năm họ Thân” 05-04-2021

Họ Thân là một trong “trăm họ” của nứoc Việt Nam, bắt nguồn từ năm 1010. Đến năm 2010 tròn 1000 năm tuổi. Ngày nay con cháu dòng họ có mặt khắp mọi miền đất nước và trên thế giới.

Hội đồng Thân tộc Hà Nội - 2010
Hội đồng Thân tộc Hà Nội - 2010 05-04-2021

Ban liên lạc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên nắm bắt tình hình trong Họ để xử lý kịp thời, tổ chức thăm hỏi bà con đau ốm nặng hoặc gia đình có công việc đặc biệt cần quan tâm. Trong năm đã tổ chức hai lần cho bà con đại diện họ Thân ở Hà Nội

BÁC SĨ THÂN VĂN QUYỀN: NGƯỜI LUÔN ĐAU ĐÁU VỚI NGÀNH ĐIỀU TRỊ ĐAU
BÁC SĨ THÂN VĂN QUYỀN: NGƯỜI LUÔN ĐAU ĐÁU VỚI NGÀNH ĐIỀU TRỊ ĐAU 11-08-2023

BÁC SĨ THÂN VĂN QUYỀN: NGƯỜI LUÔN ĐAU ĐÁU VỚI NGÀNH ĐIỀU TRỊ ĐAU