Hội thảo I: "Kỷ niệm 500 năm ngày mất của Thân Nhân Trung 1499-1999"
Tổ chức năm 1999 tại Hà Nội do Trung tâm UNIESCO thông tin tư liệu lịch sử - văn hoá Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang Kỷ yếu: Hiền tài là nguyên khí quốc gia, khổ 14.5x20.5 – 143 trang.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU (trang 5)

PHẦN I

CÁC BÀI PHÁT BIỂU TẠI LỄ KỶ NIỆM LẦN THỨ 500 NĂM MẤT THÂN NHÂN TRUNG

1. Vũ Khiêu, Hiền tài là nguyên khí quốc gia (trang 8)

2. Đinh Xuân Lâm, Thân Nhân Trung -Một nhà Nho chân chính (trang 17)

3. Nguyễn Đình Bưu, Thân Nhân Trung - Cong người của thời đại Lê Thánh Tông (trang 25)

4. Nguyễn Minh Tường, Tư tưởng về văn hóa-giáo dục của Thân Nhân Trung qua hai Bài ký đề tên Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất (1442) và khoa Đinh Mùi (1487) (trang 32)

5. Trần Văn Lạng, Thân Nhân Trung - Con người vì sự nghiệp đào tạo và sử dụng nhân tài (trang 41)

6. Lâm Giang, Thân Nhân Trung và Hội Tao Đàn (trang 56)

7. Trần Lê Văn, Cảm hứng chân thành và xúc động của Thân Nhân Trung trong những bài thơ họa (trang 69)

PHẦN II

THƠ - VĂN THÂN NHÂN TRUNG

Họa thơ Lê Thánh Tông

1. Dừng chân bên sông Giao Thủy (trang 79)

2. Lễ Sơn Lăng xúc cảm thành thơ (trang 80)

3. Buổi sớm khởi hành từ sông Thiên Vực (trang 81)

4. Thuyền đến Lam Sơn nhớ công lao Thánh Tổ (trang 82)

5. Trên điện Quang Đức xúc cảm thành thơ (trang 84)

6. Dừng chân ở bãi Thúy Ái (trang 85)

7. Đến từ đường Kiến Thụy (trang 86)

8. Tướng sĩ nhớ nhà (trang 87)

9. Động Lục Vân (trang 88)

10. Bậc anh tài (trang 90)

11. Hai năm Sửu Dần trăm thứ lúa được mùa (trang 91)

12. Tiết tháo bề tôi (trang 92)

13. Đạo làm vua (trang 93)

14. Vua sáng tôi hiền (trang 94)

15. Tưởng nhớ bậc anh tài thời xưa (trang 96)

16. Khí tiết kỳ diệu (trang 97)

17. Đùa vui thành bài thơ viết thảo (trang 98)

18. Văn nhân (trang 99)

19. Hoa mai (trang 100)

Thơ viếng, tiễn

20. Họa vần quan Hiệu thư chánh sứ Đàm Văn Lễ (trang 101)

21. Viếng bà Quang Phục Hoàng Thái hậu (trang 103)

22. Viếng ngài Lê Thánh Tông Thuần Hoàng đế (3 bài) (trang 104)

23. Bài ký đề tên Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) (trang 112)

24. Bài ký đề tên Tiến sĩ khoa Đinh Mùi niên hiệu Hồng Đức thứ 18 (1487) (trang 121)

25. Bài minh và Lời tựa trên bia Chiêu Lăng của Lê Thánh Tông (trang 127)

26. Lời bình bài "Đạo làm vua" của Lê Thánh Tông (trang 139)

Quay lại Trang chủ In ấn
» Họ Thân ở Huế (06-15-2010)
» Tổng kết Hội thảo họ Thân trong lịch sử Việt Nam (Huế, 28/11/2004) (06-15-2010)
» Hội thảo II: "Kỷ niệm lần thứ 200 sinh Thân Văn Nhiếp 1804-2004" (06-15-2010)
» Thân tộc với vùng đất Quảng Nam (06-15-2010)
» Sự nghiệp Thân tộc trong lịch sử Việt Nam (06-15-2010)
» Những tên tuổi sáng danh họ Thân trong lịch trình tiến hóa Việt Nam (06-15-2010)
» Yếu tố gia phong trong gia đình Thân Trọng (06-15-2010)
 
Thông báo nội bộ
CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM "1000 NĂM HỌ THÂN" TẠI BẮC GIANG
Nhân ngày giỗ tổ họ Thân hằng năm (29/10 â.l.), năm nay, 2010, tại Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, phối hợp UBND huyện Lục Ngạn và Hội đồng Thân tộc Việt Nam đứng ra tổ chức Lễ kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại tỉnh nhà. ... chi tiết
Thông báo số 3 (Tin mới)
Kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội ... chi tiết
Lễ kỷ niệm
Kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội ... chi tiết
Lễ kỷ niệm “1000 năm họ Thân”
... chi tiết
Hội đồng Thân tộc Hà Nội - 2010
... chi tiết
Liên hệ
Đóng góp / Phản hồi
Hội thảo dòng họ Thân
Hoạt động của dòng họ
Họ Thân với đất nước
Thông báo
Tổng truy cập: 614068
Đang xem: 2
 
 
 
 
 
 
 

© 2004 Họ Thân Việt Nam
Sáng lập:  Nhà Giáo Ưu Tú THÂN TRỌNG NINH

Chủ nhiệm: Ông Thân Đức Mạnh  / Điện thoại/ zalo  : +84 913 025 122   -  Email : contact@hothan.org
Website: www.hothan.org                                                                    Click vào đây để QUẢN TRỊ NỘI DUNG