Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Thân tộc huyện Yên Thế
Báo cáo tình hình hoạt động của HĐTT huyện Yên Thế năm 2017 và kế hoạch năm 2018

 

       [                                                                                                                                                                                                                                                            HĐTT VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       HỘI ĐỒNG THÂN TỘC

     TỈNH BẮC GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   01    /HĐTT - TB

 

Bắc Giang, ngày  18  tháng 02  năm 2019

     

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Kỳ họp  thứ 2 Hội đồng Thân tộc huyện Yên Thế

 
 

 

 

 

Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng Thân tộc huyện Yên Thế và Nghị quyết Hội đồng Thân tộc lần thứ nhất ngày 16/4/2017; ngày 31/12/2017 Hội đồng Thân tộc huyện Yên Thế (HĐTT)  đã họp phiên thứ 2 tổng kết hoạt động trong năm 2017; triển khai hoạt động năm 2018 của Hội đồng Thân tộc tại xã Xuân Lương.

Về dự Hội nghị có đại diện Hội đồng Thân tộc  tỉnh Bắc Giang, huyện bạn, Thành viên Hội đồng Thân tộc  huyện Yên Thế;  Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Xuân Lương; Đại diện lãnh đạo HTX Thân trường và một số bà con họ Thân của xã Xuân Lương.

Hội đồng có mặt 16/25 đại biểu 09 đại biểu vắng mặt có lý do. Hội nghị đã bàn bạc thống nhất một số nội dung cụ thể như sau:

Hội nghị đã nghe Thường trực HĐTT huyện báo cáo kết quả hoạt động của dòng họ năm 2017 và dự kiến hoạt động năm 2018. Sau khi bàn bạc, thảo luận Hội nghị đã thống nhất như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2017

1. HĐTT đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất thành công tốt đẹp, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình và kế hoạch đã đề ra. Thông qua đại hội đã tập hợp đoàn kết bà con họ Thân trên địa bàn; củng cố hệ thống tổ chức của dòng họ.

 2. Các thành viên HĐTT có nhiều cố gắng  trong thống kê danh sách bà con họ Thân ở cơ sở; một số đơn vị làm tốt công tác này là các xã: Tân Hiệp, Đông Sơn, Xuân Lương, Đồng Tâm, Đồng Lạc, an Thượng, Tiến Thắng.

3. Một số xã, thị trấn đã tổ chức đại hội, gặp mặt để bà con Thân tộc tham gia sinh hoạt thường xuyên, nề nếp, đúng quy chế, bài bản điển hình là: Xã Tân Hiệp, Đông Sơn, Xuân Lương, Đồng Tâm, Đồng Lạc.

4. Công tác khuyến học, mừng thọ có tiến bộ rõ nét , có 02 đơn vị làm rất tốt nội dung này là Tân Hiệp và Xuân Lương.

5. Công tác thăm hỏi khi ốm đau, hoạn nạn, cưới hỏi, tang lễ; việc tổ chức về giỗ tổ, trực Đền các xã đều thực hiện tốt.

II. Thiếu sót, tồn tại

1. Việc tổng hợp, thống kê, điều tra thực trạng số người họ Thân đang sinh sống trên địa bàn, một số đơn vị triển khai chậm, đến nay chưa có tiến độ.

2. Việc tổ chức Đại hội, duy trì tổng kết năm chưa được triển khai tại một số đơn vị.

3. Công tác tuyên truyền lịch sử dòng họ, quy chế hoạt động, chương trình hoạt động của HĐTT còn hạn chế; có nơi làm qua loa hoặc chưa làm.

4. Các hoạt động thường xuyên như khuyến học, thăm hỏi, mừng thọ, viết gia phả, tu tạo lăng mộ, nhà thờ làm còn ít, không rõ, không đều.

5. Việc sinh hoạt của HĐTT huyện chưa đều, các phiên họp còn vắng trên 30% có vị vắng mặt cả 02 buổi họp. Các Thành viên phụ trách xã, còn thiếu chủ động, sáng tạo để thực hiện chương trình hoạt động, tập hợp bà con Thân tộc trên địa bàn.

          III. Chương trình hoạt động năm 2018

1.Tiếp tục thống kê, tổng hợp tình hình họ Thân theo mẫu đã gửi tại địa phương xong trong tháng 05/2018.

2.Các xã, thị trấn chưa tổ chức đại hội tiếp tục tổ chức đại hội của cơ sở mình, nếu xã nào quá ít đại biểu thì có thể liên kết với các xã lân cận để  tổ chức HĐTT liên xã, thị trấn để bà con Thân tộc có điều kiện sinh hoạt.Về thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội giao các Thành viên HĐTT của huyện phụ trách ở các xã, thị trấn nghiên cứu quyết định, trên tinh thần phù hợp với nguyện vọng của bà con Thân tộc.

3.Tổ chức họp sơ kết, tổng kết hoạt động trong năm và xây dựng chương trình hoạt động của năm tới, kịp thời động viên con em trong họ có thành tích.Tổ chức quán triệt chương trình hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐTT huyện vào các cuộc họp trong năm.

4. Duy trì các hoạt động thường xuyên: Thăm hỏi, đi giỗtổ, mừng thọ… Tổ chức lễ vinh danh cho các con, cháu có thành tích trong học tập trong dịp đầu năm học mới. Gửi hồ sơ các cháu đỗ đại học chính quy về ban khuyến học tỉnh để được khen thưởng.

5. Tổ chức giỗ tổ 10/2 và trực Đền ngày 01/4 hàng năm.

Năm 2018 giỗ tổ ngày 10/2 cùng với việc tri ân từ thiện, duy trì truyền thống, cúng giỗ tổ tiên còn tổng kết xây dựng , đưa 03 bức tượng của các cụ họ Thân có công với đất nước vào nhà thờ.

     - Chuẩn bị Lễ: Giao cho Ông Thân Văn Bình chủ trì (mỗi đoàn đóng góp 100.000 đồng).

- Các xã chủ động phương tiện để đưa bà con về Nhà thờ để dự  ngày giỗ, thời gian cố gắng có mặt trước 8h 30 phút sáng ngày 10 tháng 2.

- BTC không thu tiền ăn: Nên công đức theo các đoàn có lòng hảo tâm; Các xã có mâm lễ đều nên tập trung vào theo đoàn của huyện.

 (ghi tên lấy chứng nhận,đón tiếp ngay bên trái sân).

- Các đơn  vị chủ động  đăng ký với ông Thân Văn Bình số lượng người  xong trước ngày 08/02 năm Đinh dậu.  (tức ngày 24/3/2018)

Những nội dung trên đây đã được toàn thể đại biểu trong hội nghị nhất trí biểu quyết thông qua để thống nhất thực hiện. Thường trực HĐTT xin thông báo đến các thành viên HĐTT huyện biết và tổ chức thực hiện./.

                                           

                                               TM. HỘI ĐỒNG THÂN TỘC HUYỆN YÊN THẾ

                                                                      KT. CHỦ TỊCH

                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                       Thân Văn Bình   

     

 

Quay lại Trang chủ In ấn
» Đại Hội Hội Đồng Thân Tộc VN lần thứ III nhiệm kỳ 2018-2023 (05-27-2019)
» Lễ phát thưởng khuyến học Họ Thân Thừa Thiên Huế, năm 2018 (05-27-2019)
» Lễ phát thưởng Khuyến học Họ Thân T.T.Huế năm 2017 (05-27-2019)
» lễ lạc thành an vị nhà thờ Họ Thân An Lỗ (09-08-2018)
» Lễ Giổ Tổ Họ Thân Tại Bắc Giang 2016 (01-07-2017)
» Họ Thân - Dòng chảy ngàn năm (12-29-2016)
» Danh sách Sinh viên họ Thân Hà Tĩnh đang học tại Huế (2010 - 2011) (09-30-2010)
» Danh sách các cháu họ Thân Thừa Thiên Huế trúng tuyển vào đại học, cao đẳng niên khóa 2010-2011 (09-23-2010)
» LỄ RA MẮT BAN LIÊN LẠC TUỔI TRẺ HỌ THÂN THỪA THIÊN-HUẾ (09-17-2010)
» BÀI PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ CỦA TUỔI TRẺ TỘC THÂN (Trích trong buổi họp mặt Tộc Thân các tỉnh phía nam) (08-13-2010)
» Bài phát biểu của ông trưởng tộc họ Thân An Lỗ tại Hiệp tế năm 2009 (08-12-2010)
» Họp mặt bà con họ Thân tại Tp.HCm và các tỉnh phía Nam (08-09-2010)
» Ra mắt Quỹ Khuyến học họ Thân Thừa Thiên Huế (08-09-2010)
» Điếu văn đọc tại nghĩa trang họ Thân, Cư Chánh, Thừa Thiên Huế (06-14-2010)
» Thư ngỏ gửi bà con nội ngoại và bạn bè họ Thân (06-14-2010)
» DRAFT FOR THE ORGANIZATION OF THE 1000TH ANNIVERSARY OF THAN FAMILY IN 2010 (Hanoi, the 3rd quarter of 2010) (06-14-2010)
» Dự thảo kế hoạch tổ chức lễ kỹ niệm 1000 năm họ Thân năm 2010 (Hà Nội, quí 4/2010) (06-14-2010)
» Hội đồng Thân tộc Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Dần (2010) (06-13-2010)
» Bài phát biểu của ông Thân Trọng Ninh tại Hiệp tế họ Thân An Lỗ năm 2009 (06-13-2010)
» Văn Bia Ngài Thân Đại Lang - Thủy tổ họ Thân Thừa Thiên Huế (Mặt 01 - tiếng Anh) (06-13-2010)
 
Thông báo nội bộ
CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM "1000 NĂM HỌ THÂN" TẠI BẮC GIANG
Nhân ngày giỗ tổ họ Thân hằng năm (29/10 â.l.), năm nay, 2010, tại Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, phối hợp UBND huyện Lục Ngạn và Hội đồng Thân tộc Việt Nam đứng ra tổ chức Lễ kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại tỉnh nhà. ... chi tiết
Thông báo số 3 (Tin mới)
Kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội ... chi tiết
Lễ kỷ niệm
Kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội ... chi tiết
Lễ kỷ niệm “1000 năm họ Thân”
... chi tiết
Hội đồng Thân tộc Hà Nội - 2010
... chi tiết
Liên hệ
Đóng góp / Phản hồi
Hội thảo dòng họ Thân
Hoạt động của dòng họ
Họ Thân với đất nước
Thông báo
Tổng truy cập: 613659
Đang xem: 3
 
 
 
 
 
 
 

© 2004 Họ Thân Việt Nam
Sáng lập:  Nhà Giáo Ưu Tú THÂN TRỌNG NINH

Chủ nhiệm: Ông Thân Đức Mạnh  / Điện thoại/ zalo  : +84 913 025 122   -  Email : contact@hothan.org
Website: www.hothan.org                                                                    Click vào đây để QUẢN TRỊ NỘI DUNG